About

Comic Artist & Illustrator

Education:

Serieskolan Malmö

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Stockholm

Skinnskattebergs folkhögskola

References: 

Bild & Bubbla nr 4 2018, sidan 82

Bild & Bubbla nr. 3 2017

Seriefanzin.se   “Utan Titel”

Bild & Bubbla nr. 1 2017, page 77

Seriefanzin.se   “Träden”